Εύκαμπτα κυστεοσκόπια

Εύκαμπτα κυστεοσκόπια όλων των εταιριών. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τα διαθέσιμα μοντέλα.

Φόρμα ενδιαφέροντος

Σχετικά Προϊόντα

Καινούργια εύκαμπτη μονάδα video-κυστεοσκοπίου MDH C41 (all - in –one).

Η εταιρία μας σας προσφέρει μια πλήρη γκάμα διαγνωστικών και θεραπευτικών καινούργιων (Rigit) άκα