Monitors

Το Vsign200 είναι ένα αξιόπιστο, μικρού μεγέθους Monitor (IPX2 shock και προστασία έναντι του νερού water splash proof) μικρού βάρους (1,9 kg). Ο σχεδιασμός του καθιστά αποτελεσματική τη φροντίδα των ασθενών σε μη-οξύ κλινικό περιβάλλον, αλλά είναι επίσης κατάλληλο και για τη γρήγορη καταγραφή των Ζωτικών Σημείων στη φροντίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Είναι διαθέσιμο με προσαρμογέα (adaptor) αυτοκινήτου 12V και ειδικό βραχίονα ειδικά σχεδιασμένο για το Vsign200. Αυτά είναι διαθέσιμα για να καλύψουν κάθε ανάγκη τόσο για τα Επείγοντα Περιστατικά (EMS), όσο και για το Aσθενοφόρο. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται μια υψηλής χωρητικότητας επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας 5 ωρών, και επίσης είναι διαθέσιμη μια μπαταρία 10 ωρών ως επιλογή, για να υποστηρίξει τις υπηρεσίες διάσωσης στην ύπαιθρο, χωρίς καθόλου παροχή ρεύματος AC!

Το Vsign200 έχει πολλές επιλογές διαμόρφωσης για να ανταποκριθεί στις διαφορετικές απαιτήσεις των τελικών χρηστών. Προαιρετικά, είναι διαθέσιμο ένα λογισμικό σε Windows™ κεντρικού σταθμού πλήρως ασφαλές, για  μεταφορά δεδομένων με το ενσωματωμένο Wi-Fi ή με Ethernet (RJ45).

Προβλεπόμενη Χρήση

Το Vsign200 είναι ένα μόνιτορ που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε ένα νοσοκομειακό περιβάλλον, όπως οι μονάδες εντατικής θεραπείας, μονάδες θεραπεία των καρδιακών παθήσεων, αίθουσα χειρουργίων, τμήμα επειγόντων περιστατικών, για την παροχή επιπλέον πληροφοριών για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την ενημέρωση της πραγματικής κατάστασης του ασθενούς.Θα πρέπει να λειτουργεί μόνο υπό τακτική επίβλεψη του προσωπικού της κλινικής. Ο χώρος εγκατάστασης είναι οι κλινικές. Δεν συνιστάται η χρήση στο σπίτι ή σε τόπο διαμονής ασθενούς, ή όταν δεν έχει διαταχθεί από γιατρό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε το παρακάτω φυλλαδιο σε pdf μορφή

Το Monitor Vsign100 είναι ένα monitor παρακολούθησης και εποπτείας, το οποίο τροφοδοτείται τόσο από παροχή ρεύματος όσο και από μπαταρία (προαιρετικά).

Κάθε μονάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει έως και δύο μπαταρίες οι οποίες το καθιστούν κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση ασθενών ακόμη και κατά τη μεταφορά/διακομιδή τους. Διατίθενται δύο εκδόσεις του Monitor Vsign100. Αυτές, είναι διαθέσιμες με ή χωρίς την επιλογή ενσωμάτωσης EtcO2. Η συσκευή μπορεί να παρέχει μια ποικιλία πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του ασθενούς, οι οποίες είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τις διαφορετικές ανάγκες που απαιτούνται.

Τα βιομετρικά σήματα που παρέχονται από τη συσκευή περιλαμβάνουν:

·         ΗΚΓ (ECG)

·         Καρδιακός Ρυθμός

·         Μέτρηση του Διαστήματος ST

·         Αναπνευστικό Ρυθμό

·         Μη επεμβατική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης ,η συστολική πίεση, διαστολική πίεση και μέση.

·         Ποσοστό Κορεσμού του Οξυγόνου στο αίμα που λαμβάνεται με μέτρηση των μεταβλητών κατά τη διάρκεια του κύκλου του παλμού του αρτηριακού αίματος στους ιστούς, SpO2

·         Θερμοκρασία του σώματος η οποία ανιχνεύεται σε δύο σημεία

·         Επεμβατική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης που ανιχνεύεται σε δύο σημεία, (μέγιστη, συστολική, διαστολική και μέση).

·         ETCO2 (προαιρετικό)

 

Η συσκευή μπορεί επίσης να εμφανίζει έξι ίχνη στην οθόνη :

·         Μέχρι δύο ίχνη ΗΚΓ

·         Αναπνευστικό κύμα

·         Επεμβατική πίεση, δύο κανάλια

·         Πληθυσμογραφικό κύμα

·         Καπνογράφο ( προαιρετικό )

 

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τις τιμές συναγερμού για κάθε μετρούμενη παράμετρο πατώντας τα κουμπιά στο μπροστινό πίνακα.

Το Vsign100 είναι εξοπλισμένο με θερμικό εκτυπωτή δύο καναλιών, ο οποίος έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης ενός ίχνους ΗΚΓ (με δυνατότητα επιλογής από τον χρήστη), καθώς και ένα άλλο ίχνος από αυτά που εμφανίζονται. Είναι επίσης δυνατόν να εκτυπωθεί ο Πίνακας Τάση των μετρούμενων Παραμέτρων. Οι είσοδοι ΗΚΓ του Vsign100 προστατεύονται από τυχόν παρεμβολές των ηλεκτροχειρουργικών εργαλείων, καθιστώντας έτσι τη συσκευή χρησιμοποιήσιμη στο χειρουργείο.

 

Προβλεπόμενη Χρήση

Το Vsign100 είναι ένα μόνιτορ με ικανότητα ταυτόχρονα να ανακτήσει και να εμφανίσει έως και 6 ίχνη σε πραγματικό χρόνο στην ενσωματωμένη οθόνη LCD.

Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται για να ελέγξει τις λειτουργίες της καρδιάς ή / και για τη διάγνωση της κατάστασης της υγείας του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων όπου η διακύμανση των καρδιακών λειτουργιών θα μπορούσε να προκαλέσει άμεσο κίνδυνο για τον ασθενή. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ένα ιατρικό περιβάλλον. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήστη.

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και με όλη την απαραίτητη αποφυγή από τα χτυπήματα, δονήσεις, πηγές θερμότητας, υγρά και οτιδήποτε άλλο που μπορεί να το καταστρέψει.Όλες οι προειδοποιήσεις όσον αφορά άλλους πιθανούς κινδύνους είναι λεπτομερείς και τονίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης στο κεφάλαιο "Προειδοποιήσεις".

Η οθόνη Vsign100 συμμορφώνεται με τις οδηγίες για ιατρικό εξοπλισμό 93/42/ΕΟΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε το παρακάτω φυλλαδιο σε pdf μορφή

Το Vsign10 είναι ένα φορητό παλμικό οξύμετρο για τη μέτρηση του κορεσμού σε οξυγόνο του αρτηριακού αίματος επιπρόσθετα του Σφυγμού των ασθενών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την (Live) παρακολούθηση ασθενών συνεχόμενα, ως φορητή συσκευή ή και για μεμονωμένες μετρήσεις. Το Vsign10 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της κατάστασης ενός ασθενούς σε μία μονάδα εντατικής θεραπείας ή ακόμα και σε δωμάτιο ανάνηψης.

Επιπρόσθετα, τα δεδομένα και η τάση του Σφυγμού που ανιχνεύθηκε εμφανίζονται στην μπροστινή οθόνη LCD . Συνολικά, τα πλεονεκτήματα του παλμικού οξύμετρου VSign 10 είναι τα εξής :

·         Η συσκευή μπορεί να εντοπίσει τα πρώτα συμπτώματα υποξίας πριν αυτή γίνει επικίνδυνη.

·         Μπορεί να προστατεύσει έναν ασθενή σε πιθανή κατάσταση υψηλού κινδύνου.

·         Δίνει στον ασθενή ένα αίσθημα ασφάλειας όσον αφορά την κατάστασή τους.

·         Έχει δύο τύπους κεφαλών: Μία επαναχρησιμοποιήσιμη και μία αναλώσιμη (μιας χρήσης), η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε νεογνά ή σε παιδιά, ή/και ακόμα μίας χρήσης για ενήλικες.

·         Το Vsign10 λειτουργεί με 2 προτεραιότητες Συναγερμού για ενήλικες και για νεογνά, και μπορεί να απομνημονεύσει έως και 72 ώρες καταγραφής γεγονότων, εμφανίζοντας τον Καρδιακό Ρυθμό και το ποσοστό SpO2. Αποτελείται από μια κύρια μονάδα, την κεφαλή SpO2 η οποία συνδέεται στην πάνω πλευρά και τον φορτιστή. Υπάρχει επίσης και μια θύρα miniUSB μόνο για τη χρήση των υπηρεσιών service.

 

Προβλεπόμενη Χρήση

Το Vsign10 χρησιμοποιείται για να ελέγξει φυσιολογικές λειτουργίες ή / και να διαγνώσει την κατάσταση της υγείας του ασθενούς συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου μια παραλλαγή στη λειτουργία της καρδιάς μπορεί να προκαλέσει άμεσο κίνδυνο για τον ασθενή. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ένα ιατρικό περιβάλλον. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήστη.

Η συσκευή πρέπει να χειρίζεται με προσοχή και με όλη την απαραίτητη αποφυγή από τα χτυπήματα, δονήσεις, πηγές θερμότητας, υγρά και οτιδήποτε άλλο που μπορεί να το καταστρέψει.Όλες οι προειδοποιήσεις όσον αφορά άλλους πιθανούς κινδύνους είναι λεπτομερείς και τονίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης στο κεφάλαιο "Προειδοποιήσεις". 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε το παρακάτω φυλλαδιο σε pdf μορφή