Ιπποκράτης ιατρικά μηχανήματα

υπέρηχοι,ultrasound,medical eqipment

Vsign100

Το Monitor Vsign100 είναι ένα monitor παρακολούθησης και εποπτείας, το οποίο τροφοδοτείται τόσο από παροχή ρεύματος όσο και από μπαταρία (προαιρετικά).

Κάθε μονάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει έως και δύο μπαταρίες οι οποίες το καθιστούν κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση ασθενών ακόμη και κατά τη μεταφορά/διακομιδή τους. Διατίθενται δύο εκδόσεις του Monitor Vsign100. Αυτές, είναι διαθέσιμες με ή χωρίς την επιλογή ενσωμάτωσης EtcO2. Η συσκευή μπορεί να παρέχει μια ποικιλία πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του ασθενούς, οι οποίες είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τις διαφορετικές ανάγκες που απαιτούνται.

Τα βιομετρικά σήματα που παρέχονται από τη συσκευή περιλαμβάνουν:

·         ΗΚΓ (ECG)

·         Καρδιακός Ρυθμός

·         Μέτρηση του Διαστήματος ST

·         Αναπνευστικό Ρυθμό

·         Μη επεμβατική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης ,η συστολική πίεση, διαστολική πίεση και μέση.

·         Ποσοστό Κορεσμού του Οξυγόνου στο αίμα που λαμβάνεται με μέτρηση των μεταβλητών κατά τη διάρκεια του κύκλου του παλμού του αρτηριακού αίματος στους ιστούς, SpO2

·         Θερμοκρασία του σώματος η οποία ανιχνεύεται σε δύο σημεία

·         Επεμβατική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης που ανιχνεύεται σε δύο σημεία, (μέγιστη, συστολική, διαστολική και μέση).

·         ETCO2 (προαιρετικό)

 

Η συσκευή μπορεί επίσης να εμφανίζει έξι ίχνη στην οθόνη :

·         Μέχρι δύο ίχνη ΗΚΓ

·         Αναπνευστικό κύμα

·         Επεμβατική πίεση, δύο κανάλια

·         Πληθυσμογραφικό κύμα

·         Καπνογράφο ( προαιρετικό )

 

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τις τιμές συναγερμού για κάθε μετρούμενη παράμετρο πατώντας τα κουμπιά στο μπροστινό πίνακα.

Το Vsign100 είναι εξοπλισμένο με θερμικό εκτυπωτή δύο καναλιών, ο οποίος έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης ενός ίχνους ΗΚΓ (με δυνατότητα επιλογής από τον χρήστη), καθώς και ένα άλλο ίχνος από αυτά που εμφανίζονται. Είναι επίσης δυνατόν να εκτυπωθεί ο Πίνακας Τάση των μετρούμενων Παραμέτρων. Οι είσοδοι ΗΚΓ του Vsign100 προστατεύονται από τυχόν παρεμβολές των ηλεκτροχειρουργικών εργαλείων, καθιστώντας έτσι τη συσκευή χρησιμοποιήσιμη στο χειρουργείο.

 

Προβλεπόμενη Χρήση

Το Vsign100 είναι ένα μόνιτορ με ικανότητα ταυτόχρονα να ανακτήσει και να εμφανίσει έως και 6 ίχνη σε πραγματικό χρόνο στην ενσωματωμένη οθόνη LCD.

Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται για να ελέγξει τις λειτουργίες της καρδιάς ή / και για τη διάγνωση της κατάστασης της υγείας του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων όπου η διακύμανση των καρδιακών λειτουργιών θα μπορούσε να προκαλέσει άμεσο κίνδυνο για τον ασθενή. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ένα ιατρικό περιβάλλον. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήστη.

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και με όλη την απαραίτητη αποφυγή από τα χτυπήματα, δονήσεις, πηγές θερμότητας, υγρά και οτιδήποτε άλλο που μπορεί να το καταστρέψει.Όλες οι προειδοποιήσεις όσον αφορά άλλους πιθανούς κινδύνους είναι λεπτομερείς και τονίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης στο κεφάλαιο "Προειδοποιήσεις".

Η οθόνη Vsign100 συμμορφώνεται με τις οδηγίες για ιατρικό εξοπλισμό 93/42/ΕΟΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε το παρακάτω φυλλαδιο σε pdf μορφή

Φόρμα ενδιαφέροντος

Σχετικά Προϊόντα

Το Vsign10 είναι ένα φορητό παλμικό οξύμετρο για τη μέτρηση του κορεσμού σε οξυγ

Το Vsign200 είναι ένα αξιόπιστο, μικρού μεγέθους Monitor (IPX2 shock και προστασ